PR + MARKETING STRATEGY

PR + MARKETING STRATEGY

REEWO jest agencją konsultingową zajmującą się budowaniem relacji z otoczeniem. Jej zadaniem jest również stworzenie odpowiedniego połączenia komunikacji wewnętrznej z zewnętrzną, w oparciu o opracowaną strategię biznesowo-marketingową. Dualizm jej działalności, czyli obszar marketingu i PR oraz dobór odpowiednich narzędzi sprawia, że REEWO  zawsze jest krok przed oczekiwaniami swoich Klientów, tym samym wychodząc im naprzeciw.

Naszym zadaniem jest precyzyjne określenie potrzeb Klienta oraz dobór odpowiednich narzędzi marketingowych do ich realizacji w celu stworzenia i wdrożenia skutecznej strategii biznesowej i komunikacyjnej, przygotowanie systemu komunikowania do wybranych środowisk: klientów, partnerów biznesowych, mediów.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi. Posiadamy dużą ilość współpracowników wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach.

Realizujemy strategię budowania relacji zarówno B2B jak i B2C. Nie jest nam obca realizacja projektów o charakterze społecznym m.in. dla fundacji czy instytucji kulturalnych.

"Nie ma nic potężniejszego niż idea, której czas nadszedł." Don Tapscott

Oferta

Zapoznaj się z zawartością poszczególnych sektorów naszej działalności.

Oferta

Zapoznaj się z zawartością poszczególnych sektorów naszej działalności.

 • PR

  Skutecznie dbamy o wizerunek firmy poprzez zastosowanie najnowszych technik i narzędzi z dziedziny public relations. Wypracowujemy wspólnie z Klientem zakres strategii komunikacji i działań PR dla marki a także udział w eventach pozwalających na trafne pozycjonowanie jej wśród grup docelowych. Poprzez biuro prasowe, reprezentujemy firmę na rynku. Przygotowujemy komunikaty prasowe, artykuły, inicjujemy spotkania z dziennikarzami. Aby efektywniej dotrzeć do grupy docelowej pomagamy wprowadzić niestandardową komunikacje w firmie.

 • CRISIS MANAGEMENT

  Większość firm w historii swojej działalności była narażona na sytuację kryzysową. Jeden niepochlebny artykuł w mediach, reportaż bądź niefortunne potraktowanie Klienta bądź partnera biznesowego może przyczynić się do zachwiania pozytywnego wizerunku całej organizacji. Skutkiem takiej sytuacji jest natychmiastowy spadek sprzedaży, wycofanie aktywów, masowe wypowiedzenia umów Klientów, a w konsekwencji utrata płynności finansowej. Doradzamy jak przygotować się do ewentualnego kryzysu, jak nim zarządzać aby odczuć jego minimalne skutki i jakie działania zrealizować aby się przed nim uchronić w przyszłości.

 • BRAND STRATEGY

  Należy również pamiętać, iż jednym z ważniejszych elementem rozwoju firmy jest odpowiednia strategia wizualna, czyli BRAND marki. To on nakreśla kierunek działań. Koncepcyjnie stworzymy odpowiednie logo marki, manual book oraz wszelkie materiały marketingowe, które służą firmie w komunikacji marketingowej skierowanej do pożądanych grup docelowych.


 • SOCIAL MEDIA

  Social Media to jedno z najpopularniejszych narzędzi w tzw: e-komunikacji. Każda szanująca się firma powinna posiadać swój profil na portalu społecznościowym. Ale nie tylko obecność na nim jest ważna. Kluczem do sukcesu jest umiejętność jego zarządzania, tak aby dotrzeć w sposób właściwy do jak najszerszej grupy odbiorców, tym samym budując społeczność swojego produktu bądź działalności. Dla swoich Klientów tworzymy i zarządzamy profilami społecznościowymi. Podpowiadamy ciekawe rozwiązania dotarcia do jak najszerszej grupy użytkowników i zachęcamy ich do aktywności na profilu.

 • CREATION AND ADVERTISING

  Każda firma pragnie we właściwy sposób przekazać swój produkt bądź usługi swoim konsumentom. Jednym ze sposobów jest reklama. My pomagamy ją stworzyć. Poprzez właściwą kreację eksponujemy w niej właściwość produktu i jego główne atuty. Nasze propozycje spotkały się z uznaniem wielu firm zarówno rodzimych jak i zagranicznych.


 • PUBLIC AFFAIRS

  Opracowujemy i realizujemy projekty z obszaru współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi, w tym z władzami miast. Rozwój firmy to już nie tylko stale rosnąca sprzedaż ale również odpowiedzialność społeczna biznesu, którą się prowadzi. To właśnie programy CSR najczęściej realizuje się we współpracy m.in. z władzami samorządowymi czy organizacjami pozarządowymi. Sukces w obszarze public affairs stwarza nowe możliwości rozwoju firmy i umacnia ją w sposób pośredni i bezpośredni w oczach opinii społecznej jak i bezpośredniej konkurencji.

 • TRAINING

  Od lat przeprowadzamy szkolenia dla firm o różnym profilu działalności z zakresu:
  - wystąpień publicznych i autoprezentacji
  - zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
  - jak opracować i wdrożyć strategię marketingową aby wyprzedzić konkurencję
  - certyfikowany PR menadżer
  - RI relacje inwestorskie w spółkach notowanych na giełdzie
  - content marketing - jak zbudować wizerunek i pozycję na rynku
  - CSR - jako jedno z głównych narzędzi marketingowych wpływające na rozwój strategiczny firmy i jej wizerunek na rynku

"Nie potrzebujesz bardziej kreatywnych rozwiązań, potrzebujesz bardziej kreatywnych pytań." Andy Green
"Na związek z klientem składa się to wszystko, co klient i firma robią razem i z czego obie strony czerpią korzyści.
Związek to nic innego, jak proces interakcji, w którym czynności, wiedza i uczucia stają się częścia procesu kreowania wartości, którego uczestnikiem jest klient."
K.Storbacka, J.Lehtinen "Sztuka budwania trwałych związków z klientami, Customer Relationship Management"

Zespół

Zespół

Zespół REEWO tworzą ludzie z pasją, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie. Wiedzę praktyczną zdobyli w firmach o różnym profilu działalności, jednak zawsze były to firmy o zasięgu międzynarodowym, w tym korporacje bądź znaczące na rynku agencje PR. Teorię zaś zaczerpnęli z najlepszych wyższych uczelni. Pomimo odmienności charakterów i zainteresowań – zespół REEWO to zgrany team, który z pozytywną determinacją realizuje zamierzenia agencji, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Założycielem REEWO jest Renata Wozba, wieloletni praktyk z obszaru strategii marketingowej, PR oraz public afafirs. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Zarządzania Marką w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze marketingu i Public Relations oraz Public Affairs (PA). Swoją drogę zawodową zaczynała jako dziennikarz informacyjny i publicystyczny. Następnie ścieżkę zawodową ukierunkowała w obszarze PR, PA oraz marketingu. Pracowała na kierowniczych stanowiskach dla spółek w sektorze finansowym, odzieżowym, nieruchomości komercyjnych, telekomunikacyjnym, energetycznym, medycznym. Była również niezależnym ekspertem zarządów i rad nadzorczych firm, które swoją działalność rozszerzały na rynki zagraniczne, w tym rynki wschodnie. Jest współtwórczynią sukcesu wielu produktów na rynku, w tym również o profilu Premium. Doradzała również w obszarze marketingu politycznego. Brała udział w projektach, które wymagały wsparcia z dziedziny public affairs przy współpracy sektora prywatnego z sektorem publicznym, w tym władzami miast. Autorka licznych publikacji prasowych oraz szkoleń z dziedziny strategii marketingowej, PR, PA oraz pracy z mediami i wystąpień publicznych. W obszarze swojej specjalizacji zawodowej jest ekspertką prestiżowego Forbes’a. Zasiada w Radzie Programowej Kongresu Kobiet, największego i najsilniejszego ruchu społecznego, aktywizującego kobiety w Polsce społecznie i politycznie a także w Radzie Programowej Forum Kobiet Biznesu przy Związku Doradców Gospodarczych TOR.

Katarzyna Effort-Szczepaniak
Adwokat i mediator

W naszym zespole współodpowiedzialna za promocję mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w biznesie, jak również ochrony wizerunku i własności intelektualnej.
Adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.
Mediator Centrum Mediacyjnego Naczelnej Rady Adwokackiej, stały mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie. Członek sekcji tematycznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – Sekcja Arbitrażu i Mediacji.
Jako mediator zajmuje się mediacjami gospodarczymi głównie z zakresu prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe), prawa autorskiego, ochrony wizerunku ale także mediacjami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Uczestniczka szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji oraz szkoleń z zakresu polubownych metod rozwiązywania sporów.
Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką oraz jest współzałożycielką Konsorcjum Kancelaryjnego „:2K” . W praktyce adwokackiej zajmującego się doradztwem i obsługą podmiotów gospodarczych w szczególności bliskie są jej sprawy związane z ochroną wizerunku, prawami autorskimi i szeroko rozumianym prawem umów.

Fundamentalne zasady jakimi kieruje się zespół agencji to: SZACUNEK, PASJA, INNOWACYJNOŚĆ, JAKOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ

"Nie ma nic potężniejszego niż idea, której czas nadszedł." Don Tapscott

Aktualności

Aktualności

Co jest ważne i na co trzeba zwrócić uwagę, aby w jak najlepszy sposób przestrzec się przed kryzysem we własnej firmie. Jak rozpoznać pierwsze symptomy zbliżającej się sytuacji kryzysowej i czy zawsze kryzys wywołany jest przez czynnik ludzki? O zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie w rozmowie z założycielką Reewo, Renatą Wozba.


Więcej szczegółów

5 Kwietnia br. w Business Link na PGE Narodowym odbędzie się szkolenie pt: „ Mediacja – polubowna forma rozwiązywania sporów”

Dlaczego właśnie mediacja?
Jest skuteczną, tanią, a przede wszystkim szybką formą rozwiązywania sporów w biznesie!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zasady mediacji i możliwości jej przeprowadzenia zarówno przed przystąpieniem do sporu sądowego jak i już w trakcie trwania sporu przed sądem.
Uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania i porównania kosztów związanych z postępowaniem sądowym i zawarciem ugody w drodze mediacji, możliwości wyegzekwowania postanowień wyroku sądowego i ugody zawartej przed mediatorem. Zapoznają się także z zasadami mediacji. Wezmą udział w symulowanej sesji mediacyjnej, rozwiążą zadanie mediacyjne tak, aby przekonać się do tej metody i jej skuteczności jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ADR).

Pełny program szkolenia - plik do pobrania

Serdecznie zapraszamy!Pod koniec lutego br. w Pałącu Brzeźno Golf&SPA pod Wrocławiem współorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie na gruncie międzynarodowym pomiędzy Polską, a Armenią. W tym roku bowiem przypada rocznica 650 – lecia obecności Ormiańskiej diaspory w Polsce oraz 25 – lecia nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Polską a Armenią. Podczas dwudniowego pobytu uczestnicy spotkania mieli okazję uczestniczyć w degustacji trunków z Armenii, skosztować tradycyjnych dań ormiańskich, wziąć udział w warsztatach kulinarnych, oddać się zabawie tanecznej z nutą ormiańskiej muzyki na żywo. Nie zabrakło również rysu historycznego i kulturalnego tego, bardzo przyjaznego i gościnnego kraju jakim jest Armenia, położona w Górach Kaukazu. Nawet rozegrano mini turniej golfowy przyjaciół Armenii, ponieważ pogoda była rewelacyjna. Spotkanie uświetnił Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Armenii w Polsce Pan Edgar Ghazaryan.
Mieliśmy przyjemność reprezentować Gradi Golf Club i odbierać nagrodę za największą ilość nominacji dla pola golfowego podczas gali Polish Golf Awards 2016, która miała miejsce w Sofitel Victoria w Warszawie. To wielki zaszczyt i duma pracować przy projekcie tak mocno docenianym na rynku.
O pracy z klientami w czasach, które nie należą do łatwych, o pasjach i byciu kobietę czasem podejmującą męskie decyzje w wywiadzie z założycielką Naszej firmy Renatą Wozba.

Więcej szczegółów

Dla jednego z Naszych Klientów, Ogólnopolskiego Centrum Medycznego zorganizowaliśmy akcję świąteczną, mającą na celu wsparcie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Praga. W akcję pomocy dla najuboższych starszych ludzi zaangażowaliśmy wszystkich pracowników OCM. O wsparcie projektu poprosiliśmy Izabelę Trojanowską, jedną z Ambasadorek ogólnopolskiej kampanii społecznej „Wylecz się Zdrowiem”, która z radością odpowiedziała na Naszą prośbę.
A o to efekt Naszej pracy.Uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Polish Businesswomen Congress, które odbyło się w Warszawie. Dwa dni pełne inspiracji, ciekawych paneli, rozmów z wybitnymi osobowościami ze środowiska kultury, biznesu, sztuki, medycyny. Podczas tego wydarzenia został podjęty jeden z kluczowych tematów, a mianowicie „Rola kobiet w biznesie”. Ważne jest to aby rozmawiać nawet o trudnych aspektach jak równouprawnienie kobiet. To przedsiębiorstwa na czele których stoją kobiety odnoszą coraz częstsze sukcesy na rynkach międzynarodowych. Mogliśmy się o tym przekonać podczas kongresu.
REEWO zajmie się internacjonalizacją prestiżowego, ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Hotel Przyjazny Rodzinie". Od początku istnienia projektu, jego głównym celem była promocja miejsc noclegowych w Polsce, w których rodziny z dziećmi oraz przyszłe matki mogą się czuć komfortowo, spokojnie i bezpiecznie. Dotyczy to zarówno specjalnego wyposażenia dla dzieci w różnym wieku, ale także życzliwego podejścia do małych gości. Jednym z rezultatów projektu jest stworzenie nowej kategorii hoteli w Polsce. W pierwszej kolejności umiędzynarodowienie projektu obejmie: Czechy, Słowację oraz Niemcy. W następnym etapie dojdą kolejne europejskie kraje.

Reewo z nowym projektem. Będziemy odpowiadać za zintegrowaną komunikację Pałacu Brzeźno i jego pola golfowego Gradi Golf Club. Komunikacja będzie uwzględniać zarówno rynek krajowy jak i międzynarodowy z naciskiem na Niemcy, Czechy oraz Skandynawię.Wszystkich Klientów i Przyjaciół REEWO zapraszamy na pyszną kawę i jak zawsze konstruktywną rozmowę do nowej siedziby, która mieści się na stadionie PGE Narodowy.Renata Wozba, poprowadzi jedną z debat podczas I Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie, pt: KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU. CO WPŁYWA NA WYBÓR ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ? Udział w debpacie potwierdziły:

• Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska
• Monika Łupińska-Duda, Prezes, Ecco Rail
• Krystyna Pękała, Prezes, Szybka Kolej Miejska
• Karolina Wiłkojć-Żesławska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Rozwoju Rynku, ZUE

I Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie odbędzie się 17 maja 2016 r. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Filtrowej1A. Wstęp bezpłatny!

Więcej szczegółów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: CSR – jako jedno z głównych narzędzi marketingowych wpływające na rozwój strategiczny firmy i jej wizerunek na rynku.

CSR – to jeden z najważniejszych narzędzi marketingowych w prowadzeniu biznesu jaki obecnie funkcjonuje. Każda nowoczesna firma powinna mieć opracowany i wdrożony w życie program CSR – spójny ze swoim profilem działalności.

Bardzo często też firmy mylą odpowiedni program CSR z cząstkowymi elementami działalności charytatywnej, jaką podejmują. Szkolenie odbędzie się 15-16 czerwca 2016 w Warszawie, a poprowadzi je Renata Wozba.

Więcej szczegółówRenata Wozba, jest autorką krajowego programu społecznego „Wylecz się zdrowiem” , którego głównym celem jest edukowanie społeczeństwa 50 + w zakresie profilaktyki zdrowia. Kampania społeczna została przez nią wymyślona oraz wdrożona dla Ogólnopolskiego Centrum Medycznego (OCM)

W ciągu kilku najbliższych miesięcy na terenie całego kraju zostanie rozdanych kilkadziesiąt tysięcy bezpłatnych skierowań na badania profilaktyczne. W ten sposób OCM chce zmotywować osoby po 50 roku życia do poddawania się okresowym badaniom.

Całą kampanię promują Ambasadorzy, osoby znane, które od razu po zapoznaniu się z celem i zasięgiem projektu zgodziły się wesprzeć go. Są nimi: Izabela Trojanowska ( aktorka, wokalistka), Ewa Kuklińska ( aktorka, choreograf, wokalistka), Halina Skoczyńska  ( aktorka), Karol Strasburger (aktor, prezenter), Andrzej Supron (zapaśnik, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski, trener i sędzia zapaśniczy ), Ryszard Rembiszewski  ( prezenter, lektor). To największa tego typu kampania społeczna dotycząca profilaktyki zdrowia w tym roku w Polsce! Szczegóły, gdzie i kiedy można uczestniczyć w spotkaniu w ramach kampanii i odebrać bezpłatne skierowanie na badania dostępne są na stronie : www.wyleczsiezdrowiem.pl

Zachęcamy do obejrzenia spotu kampanii społecznej WYLECZ SIĘ ZDROWIEMKonferencja prasowa kampanii społecznej WYLECZ SIĘ ZDROWIEM

16 marca br. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca kampanii społecznej WYLECZ SIĘ ZDROWIEM. Konferencję zorganizowało REEWO a spotkanie z udziałem Ambasadorów kampanii poprowadziła Renata Wozba.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z konferencji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w trzydniowym szkoleniu: " Certyfikowany Menedżer Strategii Marketingowej. Jak zbudować przewagę na konkurencyjnym rynku"?

To intensywne trzydniowe warsztaty, które stanowią kompendium wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących planowania, wdrożenia i efektywnego zarządzania strategią marketingową w przedsiębiorstwie.

Warsztaty przeznaczone są do szefów oraz pracowników operacyjnych departamentów komunikacji marketingowej, sprzedaży i rozwoju oraz kadry zarządzającej i właścicieli przedsiębiorstw chcących świadomie podejmować właściwe decyzje w sferze rozwoju firmy.

Więcej szczegółów

Referencje

Referencje

Referencje

Kontakt

Kontakt

REEWO
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy)
03-901 Warszawa
Tel.: +48 507 135 543


Jesteś zainteresowany współpracą z Nami napisz: kontakt@reewo.pl
Chętnie podejmujemy trudne i pracochłonne wyzwania, które innych demotywują.